Reisvoorwaarden

1. Reserveren

Reserveren kan per e-mail, info@arcticangling.is, telefonisch(+354 696 5942), via onze website of per post Arctic Angling, Bergstadastræti 28A, 101 Reykjavík, IJsland.
Wij streven ernaar uw reservering binnen 5 werkdagen te bevestigen per email of post.  De reiziger ontvangt een schriftelijke bevestiging van de reisovereenkomst, tevens factuur.

2. Betalen

10 dagen na het ontvangen van de reisovereenkomst en de factuur is een aanbetaling van 10% van de reissom verschuldigd. Het restant van de reissom dient uiterlijk 5 weken voor vertrek te worden voldaan waarna wij uw reisdocumenten en vouchers opsturen.
Betalingen kunnen gedaan worden in EUR met overschrijving op de onderstaande rekening:

  • Landsbanki Íslands,
  • IBAN IS45 0101 3871 3731 4801 1407 80
  • SWIFT:  NBIIISRE

3. Diensten

De door ons aangeboden diensten worden beschreven op onze website en in de reisovereenkomst die u ontvangt en zijn bindend voor de reisorganisator.
De reisorganisator heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op een of meerdere wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. De reiziger zal zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld van eventuele wijzigingen in de reisovereenkomst en de omstandigheden.

4. Annulering door de reiziger

Een annulering van de reisovereenkomst dient schriftelijk te worden bevestigd. Wanneer een reisovereenkomst door de reiziger wordt geannuleerd, zijn voor iedere reiziger de volgende annuleringskosten verschuldigd:

Meer dan 32 dagen voor aankomst: EUR 50,- per persoon.
31 – 23 dagen voor aankomst: 20% van het totale bedrag.
22 – 16 dagen voor aankomst: 40% van het totale bedrag.
15 – 7 dagen voor aankomst: 60% van het totale bedrag.
Minder dan 7 dagen voor aankomst: 75% van het totale bedrag.
Niet komen opdagen 100% van het totale bedrag.

Bij wijzigingen door de reiziger worden 30 EUR wijzigingskosten per persoon in rekening gebracht plus eventuele wijzigingskosten van onze zakenpartners, bijvoorbeeld vliegmaatschappijen.
Een annuleringsverzekering is niet inbegrepen in de reissom. Arctic Angling raadt u aan die af te sluiten.

5. Annulering door Arctic Angling

Arctic Angling behoudt zich het recht een reis te annuleren tot 6 weken vóór aankomst mocht het mininum aantal reizigers niet gehaald worden.

6. Aansprakelijkheid

Arctic Angling is aansprakelijk voor:
Een goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst vastgestelde verplichtingen
Het zorgvuldig selecteren van betrokken dienstverleners.
Nauwkeurigheid in de omschrijving van alle op de Arctic Angling website genoemde diensten (behalve als Arctic Angling een verandering, mbt de informatie op de website, aankondigt voor het sluiten van de overeenkomst.)
Arctic Angling is niet verantwoordelijk voor  verlies, beschadiging, ongeluk, letsel, ziekte of veranderingen aan het reisschema veroorzaakt door weersomstandigheden, stakingen, de conditie van wegen of andere oorzaken buiten zijn macht en behoudt zich het recht om reisplannen te veranderen vanwege bovengenoemde redenen.
Arctic Angling is niet verantwoordelijk voor het doen of laten van een derde partij zoals vliegmaatschappijen, hotels, restaurants etc..
In het geval van veranderingen, zoals aanpassingen aan vliegroosters etc. moet de reiziger de eventuele extra kosten (hotel overnachtingen, maaltijden, etc.) betalen.
Als de reiziger gedurend het verblijf in IJsland ontevreden wordt, moeten klachten vermeld worden gedurende de reis of uiterlijk 10 dagen na terugkomst. Als klachten worden doorgegeven tijdens de reis zal de staf van Arctic Angling zijn best doen om een passende oplossing te vinden.

7. Verplichtingen van de reiziger

De reiziger wordt geacht:
Alle redelijke instructies en verzoeken van de gids en Arctic Travel na te leven.
Alle wetten en regels van het te bezoeken land na te leven.
Rekening te houden met zijn/haar medereizigers.
De reiziger is persoonlijk verantwoordelijk voor alle schade veroorzaakt door zijn/haar doen of laten.
Als een reiziger niet voldoet aan deze verplichtingen kan Arctic Angling zijn/haar vertrek eisen, daaropvolgende kosten worden door de reiziger betaald.

8. Garantie en verbetering

Als de verleende diensten niet voldoen aan de omschrijving in de reisovereenkomst heeft de reiziger het recht op compensatie. Arctic Angling kan ook compensatie bieden in de vorm van alternatieve gelijkwaardige dienstverlening. Arctic Angling kan compensatie weigeren als het onevenredige maatregelen vereist.

De reiziger kan een korting op de reissom eisen, als hij/zij de tekortkomingen meldt aan de reisgid en als er geen reisgids aanwezig is, direct aan Arctic Angling. Telefoonnummers worden in de reisdocumenten vermeld. Als de reiziger de tekortkomingen niet tijdig doorgeeft, heeft hij/zij geen recht op korting op de reissom.

Als een reis aanzienlijk verstoord wordt en de reisorganisator niet ingrijpt binnen redelijke termijn, kan de reiziger zich terugtrekken van de reisovereenkomst binnen de wettelijke regels.

Hetzelfde geldt als door aanzienlijke tekortkomingen, die waarneembaar zijn voor de gastheer, de realisatie van de reis niet aan de reiziger opgelegd kan worden.

Aanwijzing van een termijn voor compensatie van tekortkomingen geldt in alle gevallen, behalve als herstel onmogelijk is of wordt afgewezen door reisorganisator of als een onmiddelijke beeindiging van de reisovereenkomst door bijzondere belangen van de reiziger wordt gerechtvaardigd.

De reiziger kan een schadevergoeding of beeindiging van de reisovereenkomst eisen wegens wanprestatie (ongeacht eventuele kortingen op de reissom) behalve als de tekortkomingen zijn voortgekomen uit omstandigheden buiten de macht van de reisorganisator.

9. Verzekeringen

Voor uw eigen veiligheid raden we U aan een reizverzekering af te sluiten die schade aan baggage, gezondheid, ongelukken, interruptie van de reis en wettelijke aansprakelijkheid dekken.
Denkt u er ook aan uw Europese ziekteverzekeringskaart mee te nemen.